Tresiba® (insulin degludek)

Samma sänkning av HbA1c och lägre risk for hypoglykemier jämfört med glargin.

 

 

Sänkning av HbA1c2,3

 

Lägre risk för nattliga hypoglykemier jämfört med glargin.2,3

 

Injiceras en gång om dagen vid flexibel tidpunkt när det behövs.1

 

Referenser

  1. Tresiba® SPC, se senast uppdaterad SPC på www.fass.se
  2. Zinman B, Philis-Tsimikas A, Cariou B, Handelsman Y, Rodbard HW, Johansen T, Endahl L, Mathieu C. Insulin degludec versus insulin glargine in insulin-naive patients with type 2 diabetes: a 1-year, randomized, treat-to-target trial (BEGIN™ Once Long). Diabetes Care. 2012;35(12):2464-2471. See related clinical reprint
  3. Heller S, Buse J, Fisher M, Garg S, Marre M, Merker L, Renard E, Russel-Jones D, Philotheou A, Ocampo Francisco AM, Pei H, Bode B. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet. 2012;379(9825):1489-97. See related clinical reprint

Tresiba® (insulin, degludek)
Rx, (F), ATC-kod: A10AE06

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Injektionsvätska 100 enheter/ml och 200 enheter/ml.

Tresiba är ett basinsulin för subkutan administrering en gång dagligen vid valfri tidpunkt, men lämpligen vid samma tidpunkt varje dag.

Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Varningar och försiktighet: En övergång till annan typ, annat märke eller annan tillverkare av insulin måste ske under medicinsk övervakning och kan leda till att dosen måste justeras. Patienterna måste instrueras att alltid kontrollera etiketten på insulinet före varje injektion, för att undvika förväxling mellan de båda styrkorna av Tresiba eller med andra insulinpreparat.

För senast uppdaterad SPC, fullständig förskrivarinformation och pris, www.fass.se.

Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

 

 

Senast uppdaterad 10 oktober 2017