Levemir® (insulin detemir)


En långverkande insulinanalog1

 

Referenser

  1. Levemir® produktresumé, se senast uppdaterad version på www.fass.se.

Senast uppdaterad:  2018-07-10


SE/WB/0618/0051