Diabetesbehandling

Vår resa inom diabetes började för 90 år sedan och sedan dess har Novo Nordisk förändrat förhållandena för människor med diabetes genom innovationer, utbildning och samverkan.

Läs mer
 


Hemofili

Behandling av hemofili-patienter, både A och B, och patienter med andra koagulationsfaktorbrister, baseras vanligen på ersättningsterapi – detta är ersättning för den avsaknade koaguleringsfaktorn.

 


Tillväxthormon

Novo Nordisk främjar forskningen kring tillväxtsjukdomar och dess behandling. Vi tillhandahåller flertalet tjänster för att hjälpa patienter som genomgår tillväxthormonbehandling för att kunna leva sitt liv fullt ut.

Läs mer
 


Lokal östrogenbehandling

Behandlingar av övergångsbesvär,  skräddarsydda för kvinnans individuella behov.

Läs mer
 


Obesitasbehandling

Behandling av obesitas för viktnedgång och viktkontroll som komplement till diet och motion.

Läs mer


Utbildningar

DIP-utbildningarna från Novo Nordisk är sedan 20 år tillbaka ett verktyg för vården att öka kompetensen inom diabetesområdet. Ta del av vår kunskap på våra unika utbildningar som möjliggör bättre sätt att upptäcka och behandla diabetes.

Läs mer om våra utbildningar på www.fokusdip.se 

Senast uppdaterad:  den 15 maj 2018