Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som utvecklas för att bukspottkörteln slutat producera insulin troligtvis på grund av en autoimmun reaktion. Kroppens immunförsvar förstör då de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Denna typ av diabetes drabbar vanligen barn och unga, men kan även drabba äldre personer.

Vid behandling av typ 1-diabetes vill man sänka blodsockerhalten i blodet. Det görs genom att man tillför insulin. Insulinet injiceras med insulinpennor eller insulinpump. Målet är att uppnå en så normal blodsockernivå som möjligt. Man försöker efterlikna den kroppsegna insulinproduktionen som normalt sker från bukspottkörteln.

Enskilda mål för behandlingen
Diabetes är en individuell sjukdom och kräver individuell behandling. Det viktigaste målet med behandlingen är att få en så bra blodsockerkontroll som möjligt och därmed undvika komplikationer.

Insulinkänning (hypoglykemi)
När man behandlar med insulin kan blodsockret bli för lågt och man kan få en s k insulinkänning (hypoglykemi). Det kan inträffa om insulindosen blivit för stor i förhållande till hur mycket man har ätit eller om man rört sig mer än vanligt utan att minska insulindosen..Senast uppdaterad:  den 26 mars 2018

Vill du veta mer?