Changing HaemophiliaTM

Läkemedel är en viktig del av Novo Nordisk engagemang inom hemofili. Men för oss är det inte tillräckligt. Vi vill också göra en genomgripande insats för dig som har, lever med, arbetar inom, eller på något sätt kommer i kontakt med hemofili.

Därför arbetar vi också med Changing HaemophiliaTM. De övergripande målen inom detta arbete är:

  • Att öka förståelsen för hemofili i samhället i stort. 
  • Att förbättra tillgängligheten, i hela världen, vad gäller diagnos, vård och behandling. 
  • Att föra utvecklingen framåt inom behandling, vård och forskning.

 

Läs mer om Changing HaemophiliaTMSenast uppdaterad:  den 26 mars 2018