Kontakta oss

Använd nedanstående kontaktformulär när du vill kontakta oss.

Denna kontaktjänst tillhandahålls som en service och skall inte användas för rapportering av biverkningar eller reklamationer. Gäller frågan produkter, ditt eller en närståendes personliga hälsotillstånd och därtill kopplade medicinska frågor, kontakta din/närståendes vårdgivare.

*
*

Behandling av personuppgifter

Novo Nordisk Scandinavia AB, org. nr. 556155-2059, Box 505 87, 202 15 Malmö, (”Novo Nordisk”), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Novo Nordisk utför med anledning av att du kontaktar oss.

Novo Nordisk kommer att behandla de personuppgifter du lämnar till oss i syfte att hantera ditt ärende och besvara eventuella frågor. Om du upplever en biverkning ber vi dig att tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket. För reklamationer ber vi dig att kontakta det ställe där du köpte läkemedlet eller ett apotek. Biverkningar och reklamationer som rapporteras till oss, används för att göra en vetenskaplig utvärdering av läkemedlet och produktkvaliteten samt dela rapporterade biverkningar och reklamationer i avidentifierad form med myndigheter när det krävs enligt lag. Sådana uppgifter behandlas dessutom i vår globala säkerhetsdatabas för att kunna analysera övergripande mönster. Behandlingen ovan sker med stöd av ditt samtycke.

Personuppgifterna kommer endast att lämnas ut till tredje part när detta krävs enligt lag (och då endast till myndigheter enligt vad som anges ovan). Personuppgifterna lagras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, och vi kommer därefter inte att behandla dina uppgifter om detta inte krävs enligt lag. Du har rätt att av oss begära tillgång till all information vi har om dig, rättelse eller radering av personuppgifter, eller kräva att behandlingen begränsas. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter som avser dig. Vill du återkalla ditt samtycke eller begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av, eller invända mot behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig via kontakta oss-formuläret.

Om du är missnöjd är du välkommen att kontakta oss. Om du upplever att vi inte lyssnar på dig kan du kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

 

*
 
 Senast uppdaterad: 15 december 2017