Kontakta oss

Använd nedanstående kontaktformulär när du vill kontakta oss.

Denna kontaktjänst tillhandahålls som en service och skall inte användas för rapportering av biverkningar. Gäller frågan produkter, ditt eller en närståendes personliga hälsotillstånd och därtill kopplade medicinska frågor, kontakta din/närståendes vårdgivare.

*
*


Uppgifter som du lämnar för att hantera din fråga gör det möjligt för företaget att identifiera dig (personuppgifter). Personuppgifter ska lagras och/eller behandlas av Novo Nordisk i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Informationen som du lämnar kan användas av tredje part som utsetts av Novo Nordisk i syftet att behandla data. Vänligen informera Novo Nordisk om du inte samtycker till att dina personuppgifter sparas.

*
 
 Senast uppdaterad: 11 mars 2015