För Allmänheten

För individuell rådgivning beträffande läkemedel och behandling, kontakta sjukvården.

Instruktioner om hur du använder våra pennor och andra injektionshjälpmedel finns på www.medicininstruktioner.se.

Du kan också vända dig till din sjukvårdskontakt.

Ytterligare information om läkemedel finns på www.fass.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedelssäkerhet.
 

Reklamationer

I första hand ska man vända sig till det ställe där man köpte läkemedlet. Men man kan alltid reklamera på vilket apotek som helst. Apoteken är skyldiga att ta emot alla reklamationer, oavsett var läkemedlet är köpt. Andra butiker som säljer läkemedel behöver bara ta emot reklamationer av läkemedel som finns i deras eget sortiment.


Kontakta oss

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2015