Novo Nordisk Novo Nordisk Scandinavia AB Novo Nordisk Scandinavia AB
 
Sök
 Sök
SkickaSkriv ut

Novo Nordisks uttalande om Million Women Study


11 augusti 2003


Million Women Study är en epidemiologisk studie som omfattade 1 084 110 kvinnor från Storbritannien i åldern 50-64. Kvinnorna tillfrågades om de ville delta i studien när de skulle göra en mammografisk rutinundersökning och fick då fylla i ett frågeformulär. Kvinnorna rekryterades mellan 1996 och 2001. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 2,6 år för bröstcancerincidiens.


Resultaten av studien bekräftade tidigare studier att pågående och tidigare användning av HRT ökar risken för bröstcancer. De absoluta talen av ytterligare fall kvarstår som låga (0–3 för kvinnor som använde enbart östrogen, 5–7 för kvinnor som använde östrogen i kombination med progestogen per 1 000 kvinnor efter 5 års användning av HRT). WHI-studien visade en lägre relativ risk för diagnosen bröstcancer: RR 1,26, efter 5,2 års uppföljning. Risken var endast signifikant efter 4 års behandling av patienter som tidigare hade behandlats med HRT. Det är vida känt att resultaten från randomiserade studier har större validitet än epidemiologiska observationer.

Det är relevant att betona att Million Women Study inte visade någon relation mellan dosen och risken för bröstcancer. Klassificeringen av de två östradiolgrupperna är inte lämplig på grund av att östradiolgruppen med doser under 1 mg inkluderar alla plåster, vilket inte är jämförbart med oral behandling (t.ex. motsvarar 0,05 –0,1 mg plåster 2–4 mg oralt östradiol). Därutöver motsvarade 1 mg oralt östradiol 3,1 % av marknaden för enbart östrogen år 1999. Om man utgår från att östrogen spelar roll för ändringen i tillväxtmönstret för en redan befintlig tumör är det ändå rimligt att anta att detta är ett dosrelaterat fenomen.

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de olika HRT-kombinationerna som innehöll olika progestogener.

Resultatet av studien visar att användandet av lokal HRT inte är förknippad med någon ökad risk för bröstcancer (RR 0,67).

Novo Nordisk har hela tiden uppdaterat förskrivningsinformationen så att den återspeglar den senaste medicinska uppfattningen när det gäller alla eventuella ogynnsamma effekter. Förskrivningsinformationen inkluderar en hänvisning till den ökade risken för bröstcancer som förknippas med användningen av de studerade

HRT-preparaten, både i avsnittet som berör varningar och avsnittet för biverkningar för Novo Nordisks HRT-preparat.
HRT är indicerat för lindring av klimakteriesymtom och ett andrahandsval för prevention av benskörhet. Varje beslut om att påbörja HRT ska göras på individuell basis och behandlingen bör regelbundet omprövas (minst en gång per år). Kvinnor som önskar avbryta sin HRT eller byta ut sitt nuvarande preparat bör beställa tid för ett rutinbesök hos sin läkare för att diskutera olika behandlingsalternativ.

Mer information om Million Women Study finns i British Menopause Societys pressmeddelande.

 


Klicka här för att komma tillbaka till Kvinnohälsa