Diabetesstudien.se

Vi är många som engagerar oss i kampen mot diabetes. Ändå är du viktigast av oss alla. Det är nämligen bara du som kan berätta hur ett läkemedel fungerar för just dig.

Här kan du läsa om hur forskning i form av kliniska studier går till. 

Tillsammans ökar vi chansen för en friskare framtid.

Läs mer här

Terapiområde

Välj önskat terapiområde:

Diabetes

Hemofili - Blödningsrubbningar

Tillväxthormon

Kvinnohälsa

Våra läkemedel

 

Rapportering av biverkningar och reklamationer

Din information om biverkningar och reklamationer hjälper oss att säkerställa en säker användning av våra produkter. Om du upplever en biverkning eller vill reklamera en produkt från Novo Nordisk ber vi dig rapporta detta.

Hur allmänheten rapporterar biverkningar och reklamationer

Hur hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar biverkningar och reklamationer

Globala Nyheter

Viktig säkerhetsinformation angående NovoPen® Echo® och NovoPen® 5

Novo Nordisk byter ut cylinderampullhållaren för ett specifikt antal batcher i Sverige, detta för att säkerställa patientsäkerheten.

För mer information, se länken www.novonordisk.com/novopenecho5.html


pressmeddelande

Här kan du läsa de senaste globala nyheterna från Novo Nordisk.

Läs mer

 0 jobbmöjligheter

Senast uppdaterad: 15 december 2017